Internet Warszawa Merita
Start Firma Oferta HotSpot Praca Regulamin Pomoc RODO
Internet w Warszawie
Firma merita oferuje dostżp do Internetu w Warszawie m.in.: Mokotów, Żoliborz, Praga, Śródmieście, Ursynów, poprzez budowę blokowych czy też osiedlowych sieci komputerowych.
Kontakt
www.merita-internet.pl
merita@merita.waw.pl
02 - 784 Warszawa
ul.Janowskiego 9 m 39
tel:(48-22) 644 31 64
fax:(48-22) 855 30 99
tel: 602 26 11 33

Godziny pracy biura:
Pon-Pt 10.00-18.00
Numery kont
Konto ogólne
49 1020 1068 0000 1302 0058 7931

Konto indywidualne klienta:
xx 1140 1977 3678 xxxx xxxx xxxx
Aktualności
Za nieuzasadnione wezwanie technika pobierana jest opłata w wysokości 50 zł.

Wszelkie zapytania lub wątpliwości prosimy kierować na podany adres e-mail: merita@merita.waw.pl

Rzetelna Firma
RODOZgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Merita Maria Zabrocka z siedzibą przy ul. Janowskiego 9/41, 02-784 Warszawa, NIP 521-032-22-50, REGON 011101161

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów:
  - usług świadczonych przez Merita Maria Zabrocka. na podstawie zawartej umowy abonenckiej oraz związanych z nią usług; w tym usług serwisowych w zakresie realizacji zgłoszeń, księgowych w zakresie wystawianych faktur, przelewów, sporządzania i ich przechowywania, archiwizowania zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy (w zakresie danych zgodnie z art. 161 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne np. imię i nazwisko, adres zameldowania, PESEL, seria i numer dowodu oraz numer telefonu, adres poczty elektronicznej). Niepodanie wskazanych danych uniemożliwi zawarcie Umowy.

 4. Zgodnie z obowiązującym prawem Pana/Pani dane mogą być udostępniane podmiotom i organom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądy, organy ścigania, tylko wtedy gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną ustawę.

  Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

 5. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest dokonywane na podstawie 6 ust 1 pkt. a, b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i jest konieczne do wykonania zawartej umowy, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz na podstawie zgody, jeżeli zostanie udzielona.

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a także po jej wygaśnięciu w określonych przypadkach:
  • przez okres 12 miesięcy- dane retencyjne:
   • w przypadku usług dostępu do internetu (w szczególności adresy IP, lokalizacje)
   • w przypadku usługi poczty elektronicznej (w szczególności dane adresów e- mail, lokalizacje, adresy IP)
  • przez okres 12 miesięcy zgodnie z Ustawą o rachunkowości art. 74, dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji.
  • przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono ostatni dokument księgowy, zgodnie z Ustawą o Rachunkowości art.74, dokumenty księgowe tj. faktury sprzedaży i zakupu, faktury korygujące, noty korygujące, noty księgowe;
  • przez 10 lat w przypadku roszczeń.

 7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo zgłoszenia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto ma Pan/Pani prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


Copyright by Merita-internet.pl