Zczytywanie MAC adresu karty sieciowej

Krok 1
Naciskamy START, i klikamy na opcje "uruchom".

Rysunek 1

Krok 2
W otwartym okienku wpisujemy komende "cmd"

Rysunek 2

Krok 3
Otwiera się czarne okienko DOSowskie, w miejscu migającego kursora wpisujemy komende "ipconfig /all" i naciskamy enter.

Rysunek 3

Krok 4
Wśród wyświetlonych danych szukamy "adresu fizycznego" (jak na rysunku)

Rysunek 4